SHIRO

Shiro je jeden z názvů pro podhoubí, tedy shluk kořenovytých vláken (hyf), ze kterého pak rostou houby. Známější název je mycelium. To tvoří “kořenové systémy” jejichž velikost může být od mikroskopických až po kilometry veliké. Tvoří kolonie. Mycelium je podstatné proto, že rozkládá organickou hmotu, která je pak znovu využitelná v půdě. Přes 90 % rostlin s houbami interaguje a díky nim se vyživuje z půdy. 

Spolek Shiro má za cíl vytvářet a vyživovat kulturně environmentální podhoubí, které se vyznačuje soběstačností, zodpovědností a udržitelností. Shiro má za cíl kultivaci půdy, ze které mohou vyrůst kulturní Pavučince, Čirůvky a Krásnoporky nebo vydatné choroše Chaga. Cílem je ale i zapojit širší vegetaci, jako jsou kulturní a  spolky, přátelské organizace a kolektivy, vědecké instituce a také jednotlivce. Jde o prohloubení vztahu k místu ve kterém žijeme, uvědomění si odpovědnosti za jeho spolutvoření a udržování. To se týká všech. 

Chceme podpořit a vytvářet udržitelné projekty, “obydlet” zanikající místa, vybudovat nová, rozšířit kulturní povědomí o společném prostoru. To vše zodpovědně s použitím nových i starých technologií. Obnova potrhaných vláken kulturně environmentálního podhoubí věříme mělo být bráno v potaz v kontextech současného bytí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisement